Fakulta zdravotních věd


Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech. Porodní asistence, fyzioterapie, ošetřovatelství (všeobecné, pediatrické, péče v interních oborech) či zdravotnický záchranář… Tyto a mnohé další obory fakulta nabízí v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace