Představení Strategického záměru Univerzity Palackého 2021+

Publikováno 9. 12. 2020

S blížícím se koncem roku, který je tradičně spjat s bilancováním a plánováním na rok příští, se vedení UP rozhodlo uspořádat besedu s akademickou obcí k připravovanému Strategickému záměru Univerzity Palackého 2021+, který univerzitu koncepčně nasměruje na příštích 10 let. Protože aktuální situace nenahrává setkávání tváří v tvář, uskuteční se tato prezentace online, a to streamovaně na Facebooku a YouTube. O vizích a plánech univerzity na příštích 10 let budou hovořit rektor UP Jaroslav Miller, prorektor pro studium Vít Zouhar a prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová. Stream proběhne ve středu 9. 12. 2020 od 17:00​. Odkazy na stream budou včas zveřejněny na stránkách UP a na sociálních sítích.

Pokud byste měli ke směřování a vizím UP jakékoliv dotazy, můžete je zasílat předem do 9. 12. do 10:00​ na adresu faq@upol.cz. Do předmětu uveďte prosím heslo: Stream. Pomůže to očekávané množství dotazů roztřídit do tematických celků, kterým se následně budou rektor a prorektoři věnovat naživo. Otázky bude možné zasílat prostřednictvím chatu také během streamu samotného. Kapacitně a z časových důvodů však bude pravděpodobně možné se věnovat jen některým z nich.


UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace