Aktivizační metody zaměřené na kompetence komunikační a na kompetence k řešení problemů

Publikováno 15. 1. 2020

Implementace kompetencí kurikulárního dokumentu do běžné výuky se jeví pro mnohé pedagogy náročná. V následujícím videu se snažíme ukázat jednu z možností, jak kompetenci komunikativní a kompetenci k řešení problémů uplatňují na 2. stupni ZŠ, a to prostřednictvím aktivního zapojení žáků.


UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace