Inaugurační proslov děkana CMTF

Publikováno 20. 10. 2022

V olomouckém Arcibiskupském paláci byl do funkce děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP slavnostně uveden Vít Hušek, jako sedmá osobnost v novodobé historii fakulty. Děkanskou insignii převzal z rukou rektora Martina Procházky a předsedy Akademického senátu CMTF UP Jaroslava France. Dosavadní děkan Peter Tavel obdržel stříbrnou medaili UP Pro merito za přínos pro rozvoj fakulty.

„Ze srdce bych chtěl poděkovat odstupujícímu děkanovi Peteru Tavelovi, který CMTF UP vedl posledních osm let. Za tu dobu se mu podařilo aktivity fakulty zviditelnit v akademickém prostředí nejen u nás, ale i v zahraničí. Fakulta také navázala důležité kontakty na mezinárodním poli a vychovala řadu osobností, které dokazují, že jejich práce je pro společnost a dnešní velmi složitý svět důležitá a potřebná,“ uvedl při předávání medaile rektor Martin Procházka.

Peter Tavel na slova chvály zareagoval, že přece za všechno může Bůh a absolventi jako sv. Jan Sarkander a další kněží, kteří za fakultu orodují. Poděkování ale adresoval i arcibiskupovi Janu Graubnerovi a jeho nástupci Josefu Nuzíkovi, rektorátu, svým proděkanům i celé akademické obci fakulty.

„Prožili jsme úrodné roky, které začaly už za děkanky Ivany Vlkové, a jsem si jistý, že budou pokračovat. Vítku, přeji ti, abys ve svém období zažil konec války na Ukrajině i na univerzitě. A abys zůstal takový, jaký jsi,“ obrátil se Peter Tavel na svého nástupce ve funkci, když skládal děkanský řetěz k rukám předsedy senátu Jaroslava France. Ten vzápětí připomněl průběh jarní volby nového děkana a mohlo dojít k samotnému slavnostnímu dekorování Víta Huška a složení inauguračního slibu.

(c) 2022 Univerzita Palackého v Olomouci


UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace