Pavel Nováček: Život v době klimatické změny

Publikováno 30. 3. 2022

Přesahy – cyklus přednášek Societas cognitorum

Sdružení profesorů FF UP, Societas cognitorum a Rakouské centrum zvou akademickou obec i širokou veřejnost k pravidelnému cyklu přednášek. Studenti bakalářského a magisterského studia všech oborů získají za návštěvu přenášek a jejich protokol dva kreditní body (kód zápisu do Stagu KGN/SC4), studenti doktorského studia za návštěvu přednášek a zpracování seminární práce ke zvolenému tématu pět kreditiních bodů (KGN/92BPP).

Anotace přednášky:
Klimatická změna je realita, jde o to, jak se s ní dokážeme vyrovnat. Je samozřejmě důležité snažit se o snižování emisí skleníkových plynů (závazky z Kjótó 1997, Paříže 2015 či Glasgow 2021), nicméně i přesto je třeba připravovat se na období očekávaných důsledků. Pokusím se nastínit, jak se pravděpodobně život na naší planetě změní při očekávaném zvýšení globální teploty o dva či tři stupně Celsia. Je dost možné, že v Evropě budeme poprvé po 80 letech materiálního růstu a zvyšování životní úrovně čelit poklesu životní úrovně, což nebude psychologicky snadné vstřebat a přijmout.

(c) 2022 Univerzita Palackého v Olomouci


UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace