Zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

Publikováno 22. 11. 2021

Program:
1. Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 20. 10. 2021 a kontrola usnesení (předkládá
předseda AS UP)
– Poděkování emeritním členům komisí AS UP
– Výsledek hlasování mimo zasedání ze dne 2. 11. 2021
– Podpora doktorských studijních programů na UP (předkládá pror. Lužný)

2. Záměr rektora jmenovat novou kvestorku UP (předkládá rektor UP)

3. Rozpočet UP na rok 2021 (předkládá rektor UP)

4. Studentská rubrika
– Informace z předávání Ceny Jana Opletala (předkládá senátor Stratilík)
– Informace ze zasedání Krizového štábu UP (předkládá senátor Juriš)

5. Legislativní rubrika
– Novela č. 7 Statutu UP (předkládá rektor UP)
– Nový Statut CMTF UP (předkládá předseda AS CMTF UP)

6. Ekonomická rubrika
– Prioritizace investičních akcí na UP (předkládá EK AS UP)
– Kupní smlouva – prodej pozemku Povodí Moravy s. p. (předkládá pověřená kvestorka UP)

7. Různé
– Informace o změnách v Nadačním fondu UP (předkládá rektor UP)
– Schválení zástupce FZV UP v LK AS UP (předkládá předseda AS UP)
– Termín výjezdního zasedání AS UP (předkládá předseda AS UP)


UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace