Zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

Publikováno 2. 3. 2022

Program:

1. Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 26. 1. 2022 a kontrola usnesení (předkládá
předseda AS UP)
— Informace o novinkách v IS STAG (předkládá prorektor Opatrný)
— Informace z komise AS UP pro vypořádání interního auditu (předkládá předsedkyně komise Vitásková)

2. Záměr rektora jmenovat nové členy Rady pro vnitřní hodnocení UP a Vědecké rady UP
(předkládá rektor UP)

3. Studentská rubrika
— Vegetariánské pátky v menzách UP (předkládá senátor Stejskal)
— Komunikace SKM UP (předkládá senátor Nguyen)

4. Ekonomická rubrika
— Metodika dělení příspěvku a dotací MŠMT na rok 2022 (předkládá rektor UP)
— Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8007445/VB/001 (předkládá kvestorka UP)
— Návrh úpravy výše kolejného pro ak. rok 2022/2023 (předkládá ředitel SKM UP)

5. Legislativní rubrika
— Organizační řád CATRIN (předkládá rektor UP)

6. Různé
— Termín dalšího zasedání AS UP (předkládá předseda AS UP)
— Informace k investiční akci Envelopa D (předkládá prorektor Malacka)
— Informace o ústavní stížnosti PřF UP (předkládá děkan PřF UP)


UPstream

Všechna videa Univerzity Palackého v Olomouci na jednom místě. 

Kontakt

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc

komunikace@upol.cz

Sledujte nás
 

©  UPstream 2021 | administrace